Xiaomi note 3

2016-12-08 16:14:39

Xiaomi note 3

200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

# Mã số: 34

Giá: 200đ

Vị trí: 817 Reppert Coal Road,

Tình trạng: Còn mới

Mô tả

Descriptions of Xiaomi note 3